Disclaimer

Bulb4 B.V. streeft ernaar om u middels deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen. Bulb4 B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de website. Informatie die essentieel is voor gebruiker, dient te allen tijde door gebruiker zelf gecontroleerd te worden. Ook is Bulb4 B.V. niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via e-mail.